Podmioty sekurytyzacji:

Agencja ratingowa

Ocenia ryzyko inwestycyjne, a tym samym określa bezpieczeństwo lokowania przez inwestorów kapitału w dany instrument finansowy. Wysoka ocena ratingowa zmniejsza ryzyko inwestora i poprawia atrakcyjność danego waloru.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie