Podmioty sekurytyzacji:

Inwestorzy

Podmioty, instytucje i osoby fizyczne dostarczające kapitał poprzez wykup emisji papierów wartościowych. Dla tej grupy podmiotów papiery wartościowe są jedną z możliwości lokowania wolnych środków. O atrakcyjności instrumentu finansowego decyduje rentowność, ryzyko oraz płynność tego instrumentu.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie