Barierą dla sekurytyzacji jest jedynie wyobraźnia, a tej nic tak nie rozbudza jak obcowanie ze sztuką. Za zasadę przyjęliśmy, by stronę o sekurytyzacji ilustrować sięgając do dzieł sztuki malarskiej. W 2006 roku wybraliśmy Rembrandta w kolejnych latach Stanisława Wyspiańskiego i Ando Hiroshige. Dziś zachęcamy do poznania prac przedstawiciela symbolizmu młodopolskiego Wlastimila Hofmanna obchodząc 40. rocznicę jego śmierci.

Świat finansów z roku na rok, oferuje coraz bogatszy portfel instrumentów, pozwalających w nieomal każdych warunkach, znaleźć odpowiednie do potrzeb, realne i skuteczne rozwiązanie. Szczególne miejsce w tym portfelu zajmuje sekurytyzacja należności. Rozwiązanie o niespotykanej dotąd skuteczności, obecne na rozwiniętych rynkach finansowych, staje się dostępne również w polskich warunkach. Godne polecenia szczególnie tam, gdzie przyspieszenie przepływów finansowych, można z korzyścią zdyskontować w realizowanych działaniach gospodarczych.

Zebrane informacje oparte są na edycji strony www.sekurytyzacja.pl należącej w latach 2000-2001 do Wydawnictwa Papierów Wartościowych, będącego autorem znaczącego wdrożenia sekurytyzacyjnego. Wznawiając edycję uwzględniono stan prawny sprzed 25 lipca 2003, kiedy to miało miejsce pierwsze czytanie Ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzającej do obowiązującego prawa pojęcie sekurytyzacji należności. W najbliższych miesiącach strona zostanie przebudowana i uzupełniona o informacje związane z obecnymi uwarunkowaniami sekurytyzacyjnymi. W tym samym czasie podjęte zostaną prace nad Who's who sekurytyzacji w Polsce?

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie