Podmioty sekurytyzacji:

Dłużnicy (pierwotnie zobowiązani)

Są to podmioty pierwotnie zobowiązane, które w programie sekurytyzacji realizują płatności z tytułu zobowiązań wobec aranżera na rachunek SPV.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie