Podmioty sekurytyzacji:

Aranżer

Podmiotami inicjującymi (aranżerami) programu sekurytyzacji mogą być:

  • Banki - z tytułu posiadanych wierzytelności pochodzących z kredytów i pożyczek. Poddając sekurytyzacji swoje należności bank zmienia strukturę swojego bilansu jednocześnie pozyskując środki, które pozwalają na zwiększenie akcji kredytowej.
  • Firmy leasingowe - z tytułu posiadanych wierzytelności pochodzących z umów leasingowych. Sekurytyzacja tych należności zwiększa płynność firmy, pozwala zastąpić kredytowe źródło finansowania pozabilansowym.
  • Przedsiębiorstwa - z tytułu posiadanych należności handlowych, eksportowych. Firma pozyskuje w programie sekurytyzacji środki obrotowe i inwestycyjne po relatywnie niskim koszcie pieniądza i procedur.
  • Sektor publiczny może wykorzystywać sekurytyzację w procesach restrukturyzacji sektora finansowego oraz w branżowych programach naprawczych.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie