Podmioty sekurytyzacji:

Spółka celowa (SPV)

Podmiotem realizującym program sekurytyzacji jest spółka celowa (SPV). Jest to spółka powołana tylko i wyłącznie na potrzeby programu. Pozwala oddzielić wszystkie zdarzenia związane z emisją papierów wartościowych od aranżera. SPV jest swoistym buforem pomiędzy aranżerem - firmą pozyskującą kapitał, a rynkiem finansowym - inwestorami lokującymi wolne środki w papiery wartościowe emitowane przez SPV.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie