Podmioty sekurytyzacji:

Agent płatniczy

Jest to instytucja finansowa, najczęściej bank, która organizuje emisję papierów wartościowych. Podmiot ten może także administrować płatnościami związanymi z sekurytyzowanymi aktywami oraz przepływami pieniężnymi z tytułu emisji papierów wartościowych.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie