Jeżeli masz pytania dotyczące problematyki prezentowanej na tej stronie, zwróć się z nimi do eksperta pisząc na adres: ekspert@sekurytyzacja.info Żaden problem ani pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Jeśli możesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub uwagami przyczyniającymi się do poszerzenia prezentowanej tu wiedzy, skieruj je na adres: sekurytyzacja@sekurytyzacja.info a na pewno nie zostaną pominięte.

Poprzez prace nad wdrożeniem technik sekurytyzacyjnych, zebrane zostały doświadczenia, zarówno w oparciu o zrealizowane z powodzeniem empiryczne projekty, jak też i w trakcie prac systematyzujących nabyte w programie pilotażowym doświadczenie. Efektem blisko pięcioletniej pracy jest wypracowanie modelu zastosowań technik sekurytyzacyjnych w formach finansowania pozakredytowego adresowanego do podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych oraz finansowych (w tym banków), możliwy do wdrażania w obecnym stanie prawnym i ukierunkowany na obsługę tych wszystkich portfeli należności.

Zainteresowanych takimi możliwościami prosimy o kontakt pod adresem: wdrozenia@sekurytyzacja.info

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie