Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Spółka z kapitałem zakładowym 300.000 zł wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247827; REGON 272728860; NIP 646-10-14-523

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie