Istotą sekurytyzacji jest rating należności

Rating należności jest bardzo istotnym elementem gwarantującym powodzenie operacji na publicznym rynku finansowym. W przypadkach adresowania emisji na rynki zamknięte (bank) lub ograniczone (konsorcjum bankowe), możliwa jest ocena przez samych inwestorów jakości oferowanego instrumentu, głównie jakości należności zabezpieczających tę emisję. Zastosowanie ratingu jako metody racjonalizacji procedur oceny ryzyka jest niezbędny dla znacznej grupy inwestorów, gdy emisja papierów dłużnych w programie sekurytyzacji kierowana będzie na publiczny rynek finansowy.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie