Firmy o nie najlepszych wynikach finansowych nie stać na wykorzystanie sekurytyzacji

Pogląd ten upowszechnił się na skutek realizacji w niektórych krajowych projektach sekurytyzacji emisji dla zdecydowanie zaniżonego wolumenu należności obsługiwanego programem. Wówczas rzeczywiści udział kosztów stałych rzutuje na cenę pozyskania środków finansowych. Na rozwiniętych rynkach finansowych za racjonalne do obsługi projektów finansowych technikami sekurytyzacyjnymi uznaje się kwoty na poziomie już od 20-25 milionów dolarów.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie