Sekurytyzacja należności jest na naszym rynku finansowym zupełnie nowym instrumentem. Skąpa literatura, niewielka, wręcz śladowa ilość wdrożeń z jednej strony i duże zainteresowanie czy wręcz zaciekawienie powoduje, że w świadomości zainteresowanych ugruntowują się powierzchowne opinie, które pojawiając się w dyskusjach zacierają rzeczywisty obraz tej techniki, jej możliwości, zastosowań, kosztów i korzyści. Oto niektóre z opinii, pojawiających się w rozmowach, czy nawet w pierwszych reakcjach na oferty zastosowań rozwiązań sekurytyzacyjnych :

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie