Sekurytyzacja może być stosowana gdy zarówno aranżer jak i dłużnicy legitymują się wysokim standingiem finansowym

Pogląd ten bierze się z przeniesienia zbliżonego w swym charakterze instrumentu jakim jest faktoring obsługiwany przez banki procedurami kredytowymi, natomiast istotą sekurytyzacji jest instytucja spółki celowej separującej ryzyko aranżera względem rynku finansowego z jednoczesnym przeniesieniem punktu ciężkości w ważeniu ryzyk na stronę dłużnika. Jakość nabytych należności, o które oparta jest emisja papierów dłużnych kierowanych na rynek finansowy jest dla projektu sekurytyzacyjnego rozstrzygająca. Warunkiem powodzenia programu jest wysoka jakość nabytych należności (a więc i standing dłużnika lub dłużników) oraz technologiczna zdolność aranżera do realizacji dostaw towarów lub usług z których należności są przedmiotem sekurytyzacji.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie