Uruchomienia finansowania za pomocą sekurytyzacji jest zbyt pracochłonne i kosztowne

Sekurytyzacja w porównaniu z finansowaniem kredytowym jest techniką prawie zupełnie eliminującą aranżera w obsługę procedur uruchamiających dostępność środków finansowych, cały ciężar czynności procedurowych spoczywa na spółce celowej, dlatego też zorganizowanie właściwej struktury jej obsługi wyczerpuje wysiłki podejmowane do obsługi finansowania poprzez sekurytyzację należności. Wypracowana standaryzacja działań, poprzez ich ujednolicenie i podporządkowanie jednoznacznym procedurom, eliminuje powtarzalność niektórych czynności na etapach przygotowawczym, wdrożeniowym i rozliczeniowym (zamykającym program) wpływając tym samym na znaczące zmniejszenie kosztów. Koszty i procedury obsługi programu sekurytyzacji, które ponosi aranżer są transparentne i zawarte w jednej pozycji, jaką jest prowizja SPV pobierana raz przy zainicjowaniu projektu, czyniąc z SPV podmiot o zamkniętym ryzyku budżetowym.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie