Zastosowanie sekurytyzacji wprowadza do procesu finansowania gamę nowych ryzyk

Niewielka znajomość techniki sekurytyzacji oddala wykorzystanie nieograniczonych możliwości zastosowań, które to zastosowania - zdaniem fachowców z rozwiniętych rynków finansowych - ogranicza jedynie wyobraźnia aranżerów. Nieuświadomienie tej cechy staje się właśnie źródłem wyobrażenia o znacznej grupie nowych ryzyk wnoszonych z zastosowaniem tej techniki. W rzeczywistości oparcie finansowania o techniki sekurytyzacjne nie tylko ułatwia zinwentaryzowanie wszelkich ryzyk, ale przez to pozwala na ich ocenę i zabezpieczenie się przed ich wpływem. Systemowa separacja ryzyka aranżera od rynku finansowego, możliwa dzięki wykorzystaniu instytucji spółki celowej, tworzy podstawy do ustanowienia procedur nie mniej skutecznie, niż w innych technikach finansowania eliminujących ryzyka.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie