Spółka celowa nie koniecznie musi ograniczać się wyłącznie do obsługi zaaranżowanej sekurytyzacji

Ograniczenie działalności spółki celowej wyłącznie do obsługi projektu sekurytyzacyjnego ma podstawowe znaczenie dla funkcji jaką SPV jako narzędzie programu spełnia jako instytucja separująca ryzyka inwestora względem rynku finansowego, dlatego też jej aktywa i pasywa nie mogą być obciążane innymi kosztami (za wyjątkiem kosztów związanych z emisją papierów dłużnych), niż wynikającymi z nabycia należności poddanych sekurytyzacji oraz emisji papierów dłużnych, których sprzedaż na rynku finansowym pozwala za nabyte należności zapłacić.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie