Książki - wydania polskie

  • "Sekurytyzacja należności bankowych" - Izabella Aleksandra Raczkowska Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski; Warszawa 2000
  • "Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce.Materiały z konferencji" - WIB i WSBiF; Warszawa 1999
  • "Zarządzanie aktywami i pasywami" - Frank J. Fabozzi, Atsuo Konoshi Związek Banków Polskich; Warszawa 1998
  • "Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce" - Andrzej Kosiński; Zarządzanie i Finanse - Biblioteka Menedżera i Bankowca; Warszawa 1997
  • "Papiery wartościowe i derywaty. Procesy sekurytyzacji" - Zeszyty BRE Bank - CASE nr 19; Warszawa 1995

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie