Książki - wydania zagraniczne

  • "Securitisation" - Paul W. Feeney; St. Martin's Press; London 1995
  • "Asset securitisation: Theory and practice in Europe"- pod red.: Charles Stone, Anne Zissu, Jess Lederman; Euromoney Books; London 1991
  • "International Securitisation" - red. Zo Shaw Stockton; Press Ltd.; New York 1991
  • "The handbook of asset-backed securities" - red. Jess Lederman; New York Institute of Finance; New York 1990
  • "Securitisation" - Christine A. Pavel; Probus Publishing Chicago; llinois 1989

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie