Artykuły prasowe

  • "Tańsze finansowanie" - Michał Pielasa, Józef Świerkocki; "Magazyn Finansowy" nr 171 (787); 24 lipca 2000
  • "Sekurytyzacja. Nowe instrumenty na rynku finansowym" - Przemysław Jaroński; "Gazeta Prawna" nr 71 (374); 16 - 17 sierpnia 2000
  • "Nowe zjawisko prawne, finansowe i bankowe" - Przemysław Jaroński; "Rzeczpospolita" nr 125; 29 maja 1998
  • "Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 roku" - Jacek Gieras; "Rzeczpospolita" nr 288; 11 grudnia 1997
  • "Polubić sekurytyzację" - Jolanta Zombirt; "Bank" nr 5; 1998
  • "Sekurytyzacja kredytów hipotecznych" - Mariusz Rogowski "Bank" nr 9 1997
  • "Pozakredytowa sekurytyzacja aktywów" - Igor Styn "Wiadomości Gospodarcze PENETRATOR" nr 11/83 1997
  • "Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstw" - Jerzy Węcłowski "Bank i Kredyt" nr 8 1994
  • "Sekurytyzacja - sposób na rozwiązanie problemów z płynnością" Tomasz P. Chenczke "Bank" nr 3 1993

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie