Taki sposób organizacji rynku już dziś wydaje się najwłaściwszym wyborem, tworzącym warunki dla rozwoju zastosowań tego instrumentu na rynku finansowym stąd waga ratingu będzie znacząco rosła. Innym istotnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem ratingu dla emisji sekurytyzacyjnych jest możliwość ukrycia know-how zastosowanej inżynierii finansowej bez pozbawiania szerokiego kręgu inwestorów możliwości oceny ryzyka, które jest wyrażone wodzagregowanej i wystandaryzowanej skali ratingowej.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie