Zrealizowane projekty:

Sekurytyzacja aktywów URTICA Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali SA

URTICA Zaopatrzenie Farmaceutyczne S.A. jest jednym z największych krajowych dostarczycieli medykamentów do szpitali i aptek. Płatności za te dostawy charakteryzują się zwykle dość długim terminem płatności. Jednak są to należności o bardzo wysokim stopniu spłacalności i w związku z tym, niskim poziomie ryzyka.

Pierwszy program sekurytyzacji aktywów spółki URTICA został zainicjowany w lipcu 1999 roku. Rolę spółki celowej (SPV) pełniła utworzona jedynie dla potrzeb sekurytyzacji spółka URTICA FINANSE S.A., która wyemitowała krótkoterminowe papiery wartościowe, których spłata zabezpieczona była nabytymi wierzytelnościami. Limit programu sekurytyzacji, czyli górny poziom zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wynosił 50 mln zł.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie