Zrealizowane projekty:

Sekurytyzacja należności BSW S.A.

Wydawnictwo Papierów Wartościowych Spółka z o.o. opracowało i zrealizowało program sekurytyzacji należności Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. związanych z dostawami węgla energetycznego do elektrowni i elektrociepłowni w I, II i III kwartale 1999 roku, na łączną kwotę 84 300 000 zł.

Dla zrealizowanych programów sekurytyzacji należności, Wydawnictwo Papierów Wartościowych opracowało autorski papier wartościowy w formie imiennego weksla własnego - Weksel Inwestycyjny Programu Sekurytyzacji (WIPS).

W programie tym, spółka celowa SPV ALFA wyemitowała i wykupiła Weksle Inwestycyjne Programu Sekurytyzacji (WIPS) na łączną kwotę nominalną 64,8 mln. Agentami płatniczymi czterech programów były: BUD-BANK SA i BUG SA. Wszystkie wyemitowane i objęte przez inwestorów weksle zostały wykupione zgodnie z zaplanowanymi terminami, a Aranżer otrzymał należną mu kwotę stanowiącą nadzabezpieczenie poszczególnych programów.

Źródło: www.wpw.pl

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie