Etap 2 - Obsługa programu

Ciężar obsługi programu sekurytyzacji spoczywa na Spółce celowej (SPV), która:

  • czuwa nad prawidłowością przepływów pieniężnych
  • kontroluje terminowość wypełniania zobowiązań przez aranżera
  • monitoruje realizację przez Dłużników płatności
  • prowadzi sprawozdawczość
  • dokonuje rozliczeń programu

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie