samorządowych oraz finansowych (w tym banków), możliwy do wdrażania w obecnym stanie prawnym i ukierunkowany na obsługę tych wszystkich portfeli należności.

Zainteresowanych takimi możliwościami prosimy o kontakt pod adresem: wdrozenia@sekurytyzacja.info

Podmiotem mającym w nieodległej perspektywie obsłużyć wskazane powyżej portfele należności będzie Sekurytyzacyjny Dom Emisyjny - instytucja wyspecjalizowana w kompleksowej transakcji sekurytyzacyjnej, skoncentrowana na udostępnianiu spółek celowych wraz z pełnym serwisowaniem ich działania w trzech fazach wdrożeniowych sekurytyzacji: jej przygotowaniu (od zbadania podatności aktywów na sekurytyzację, po opracowanie dedykowanego wskazanemu inicjatorowi projektu finansowego): realizacji transakcji (od określenia warunków nabycia aktywów poprzez opracowanie modelu emisyjnego papierów dłużnych, ich emisję i skuteczne uplasowanie); obsłudze rozliczeń (od monitorowania spływu należności z jednoczesnym interweniowaniem wobec przypadków odstępstw od założonych projekcji po wykup i umorzenie papierów dłużnych i końcowe rozliczenie programu).

Działająca struktura oparta będzie na platformie informatycznej, stąd możliwa będzie współpraca "w systemie na odległość" zarówno z gronem stałych współpracowników jak i pozyskiwanych do konkretnych zadań ekspertów.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie