Pracując nad dostosowaniem procedur sekurytyzacji należności do warunków krajowych ustrzegliśmy się prostego przeniesienia technik finansowych z rozwiniętych rynków finansowych, koncentrując się na dostosowaniu do krajowych uwarunkowań prawno ekonomicznych założeń i celów stawianych produktowi sekurytyzacyjnemu.

Kontynuując pracę nad standardami sekurytyzacyjnymi Wydawnictwo koncentrowało się nad problematyką sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Rezultaty tych prac zostały poddane ocenie Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego NBP, który w swoim stanowisku z sierpnia 2002 roku pozytywnie ocenił przedstawione koncepcje, wskazując obszary wymagające szczególnej wrażliwości a także zasugerował nawiązanie bezpośredniej współpracy ze Związkiem Banków Polskich pracującym wówczas nad rozwiązaniami wobec portfeli należności bankowych.

Przedstawiony przez rząd 15 lipca 2003 roku projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych w swojej pierwotnej redakcji nie służył swobodnemu rozwojowi i kształtowaniu się rynku technik sekurytyzacyjnych, choćby poprzez powierzenie mechanizmom sekurytyzacji roli narzędzia obsługującego wyłącznie zagrożone portfele aktywów bankowych. Wtłoczenie mechanizmów obsługi transakcji sekurytyzacyjnych w obszar działania funduszy inwestycyjnych pozbawiało to narzędzie większości atutów, które napędzały jego dynamiczny rozwój na rozwiniętych rynkach

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie