Ponadto w Polsce potrzebne są wyspecjalizowane podmioty zajmujące się całościową obsługą programów sekurytyzacji. Aby sprawnie i skutecznie przeprowadzić tego typu transakcję, niezbędne jest zaawansowanie technologiczne po stronie aranżera, który może również pełnić rolę serwisanta, a także po stronie administratora programu sekurytyzacji, który reprezentuje interesy inwestorów - nabywców papierów dłużnych.

Na rozwiniętych rynkach kapitałowych funkcjonują podmioty, które dostarczają gotowe oprogramowanie na potrzeby programów sekurytyzacji i wykonują inne usługi, umożliwiające sprawne jej przeprowadzenie. Obecnie w Polsce tylko jedna firma pracuje nad tego typu programem standaryzacji procedur sekurytyzacji.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie