Ewa Szabłowska – ukończyła kierunek Finanse i Bankowość – specjalizacja Bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (praca magisterska na temat: „Sekurytyzacja jako nowy instrument finansowania działalności gospodarczej”). Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Łódzkim (rozprawa doktorska z zakresu sekutrytyzacji). Ponadto pracuje jako analityk finansowy w Philips Polska Sp. z o.o. Europejskim Centrum Usług.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie