Szczegółowe zasady emisji papierów wartościowych, ich zabezpieczania oraz nabywania i wykupu określa zwykle memorandum informacyjne emisji papierów wartościowych przygotowywane przez SPV.

2. Aspekt prawno-podatkowy

Sekurytyzacja jest transakcją złożoną, konsumującą wiele elementów charakterystycznych dla działań z różnych obszarów, co powoduje, że interpretacja przepisów podatkowych w odniesieniu do niektórych jej etapów może budzić kontrowersje. Niemniej jednak opracowanie właściwego sposobu obsługi transakcji przez SPV zapewnia rozwiązanie problemów fiskalnych związanych z poszczególnymi etapami programu. Nie oznacza to bynajmniej, że wprowadzenie ustawowej regulacji w odniesieniu do fiskalnych aspektów sekurytyzacji nie jest pożądane. Pozwoliłaby ona na wdrożenie technik sekurytyzacyjnych do takich branż jak na przykład budownictwo mieszkaniowe.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie