Aktywa Kwota Pasywa Kwota
Środki trwałe300Kapitały własne400
Należności200Zobowiązania300
Środki pieniężne200  
Suma aktywów700Suma pasywów700

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie