Modelowy schemat przepływów pieniężnych programu sekurytyzacji dla należności handlowych

Założenia modelowe programu sekurytyzacji
Wartość aktywów (suma wierzytelności cedowanych)120,00
Wartość nadzabezpieczenia (5-9% wartości aktywów)5%
Wartość emisyjna (suma wyemitowanych kpd)114,00
Prognozowana wartość WIBOR 3M (uśredniona)5%
Marża i prowizje rynku inwestycyjnego2,9%
Rentowność papierów wartościowych (stopa dyskontowa)7,9%
Prowizja (wynagrodzenie SPV 0.7 - 1,5% wartości emisyjnej)1,1%

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie