W odróżnieniu od emisji tradycyjnych, gdzie agencje badają przede wszystkim kondycje finansową emitenta, jego zdolność do generowania zysków, działanie efektu dźwigni finansowej oraz wrażliwość na zmiany w otoczniu mikro i makro- ekonomicznym, tutaj aranżer - inicjator z góry precyzuje jaki rating chce uzyskać. W tym momencie agencja ratingowa określa warunki, które muszą być spełnione.

Kluczową role odgrywają: jakość sekurytyzowanych aktywów, kształtowanie się przepływów finansowych w trakcie transakcji oraz struktura finansowania. Następnie aranżer porównuje koszt spełnienia wymagań agencji ze stratą spowodowaną niższym ratingiem.

Należy podkreślić, że opinia agencji ratingowej wydawana jest tylko na żądanie i jest wymagana w drodze publicznego plasowania papierów wartościowych w ramach sekurytyzacji. Wówczas agencja ratingowa wkracza niejako w trzecim etapie procesu sekurytyzacji, po wyodrębnieniu grupy jednorodnych aktywów i po powołaniu (ustanowieniu) spółki celowej.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie