Korzyści dla inwestora

Sekurytyzacja przyczynia się zarówno do poprawy płynności rynku kapitałowego jak i do wzrostu różnorodności instrumentów w obrocie - możliwość dostosowania strumienia przychodów do preferencji inwestorów.

Inwestor otrzymuje satysfakcjonującą stopę zwrotu, która jest konkurencyjna w stosunku do papierów wartościowych o podobnym ryzyku.

Gwarancje renomowanych instytucji zapewniają bezpieczeństwo obrotu, a rating papierów wartościowych upraszcza decyzje inwestycyjne dzięki wystandaryzowanej i obiektywnej skali ryzyka.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie