Emisje papierów dłużnych

Pozyskiwanie kapitału przez firmy w ten sposób wiążę się z ryzykiem nieudanego plasowania emisji na rynku. Firmy mogą emitować obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne (commercial papers). Zarówno obligacje jak i papiery komercyjne są dłużnymi papierami wartościowymi odzwierciedlającymi zadłużenie emitenta wobec nabywcy. Emisja papierów dłużnych jest formą pozyskania tańszego kapitału dla przedsiębiorstwa, służącego finansowaniu bieżącej działalności. Problem tej metody pozyskiwania kapitału jest sprzedaż tych papierów na rynku.

Warunkiem koniecznym pozyskania kapitału w ten sposób jest dobry wizerunek firmy wśród potencjalnych nabywców, co nie zawsze jest możliwe do spełnienia, szczególnie dla firm, których sprzedaż wykazuje wysoką sezonowość. Papiery komercyjne mogą być również wykorzystywane do sekurytyzacji długów.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie