Leasing

Stanowi formę pozyskiwania kapitału alternatywna w stosunku do kredytu bankowego. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy (kapitałowy).

Różnicę pomiędzy leasingiem operacyjnym a kredytem stanowi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całej kwoty czynszu leasingowego, co zmniejsza podstawę opodatkowania. Zaciągając kredyt w ciężar kosztów odnosimy płacone odsetki oraz wielkość amortyzacji finansowanego w ten sposób przedmiotu.

Z kolei leasing kapitałowy, od strony potencjalnych korzyści finansowych, jest zbliżony do finansowania za pomocą kredytu. Ten rodzaj leasingu wykorzystywany jest przez podmioty, dla których kredyt bankowy jest z różnych względów niedostępny.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie