Kredyt bankowy

Najstarszym i klasycznym przykładem finansowania rozwoju za pomocą kapitału obcego jest kredyt bankowy. Firmy zaciągają zarówno kredyty obrotowe, służące finansowaniu bieżącej działalności, jak i kredyty inwestycyjne, za pomocą których pozyskują kapitał na zakup środków trwałych. Finansowanie działalności kredytem może przyczynić się do poprawy wskaźnika zwrotu z kapitału. Negatywnym skutkiem korzystania z kredytu jest pogorszenie się wskaźników wypłacalności. Ponadto firma, która zaciąga dług, jest zobligowana ponosić wyższe koszty finansowe, związane z płatnością odsetek. Dla wielu firm finansowanie działalności kredytem nie jest możliwe ze względu na wymogi stawiane im przez banki.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie