Finansowanie za pomocą kapitałów własnych

Firma może finansować rozwój za pomocą środków własnych. Obok źródeł generowanych przez nią samą (zysk, amortyzacja) często decyduję się na emisję akcji. Rozwiązanie to ma kilka zalet, przede wszystkim prowadzi do poprawy wskaźników płynności, a więc poprawia wiarygodność firmy w oczach inwestorów. Z kolei wadą tej metody jest wysoki koszt organizacji emisji akcji i ryzyko nieudanego plasowania emisji na rynku. Ponadto nowa emisja akcji oznacza rozdrobnienie kapitału.

Copyright © 2010 Zakład Ekspertyz Gospodarczych - projekt i wykonanie